Dato: N/A  2023

Tidspunkt: N/A

Christiansborg

Andelsboligen er en oplagt genvej til mere trivsel, fællesskab og bæredygtighed i det byggede miljø

– Så hvorfor bygges der så få nye andelsboliger?

Succeskriterie 1

Etablering af et samarbejdsforum, som skal øge opmærksomheden på behovet for flere nybyggede andelsboliger

Succeskriterie 2

Videns- og kapacitetsopbygning og vidensdeling – samle argumenter og formidling af viden på en platform dedikeret til at gøre dette emne synligt ift. især kommunerne og de involverede aktører

Succeskriterie 3

Etablering af kontakt til forskellige politiske niveauer, herunder indenrigs- og boligministeren samt embedsværk i kommune og stat

Andelsboligen er en attraktiv dansk ejerform, der fremmer boligdiversitet, trivsel, frihed og fællesskab.

Desuden er andelsboligformen en perfekt ramme om bæredygtigt byggeri. Seniorer, børnefamilier og singler står i kø til en andelsbolig.

MEN forældede finansieringsformer, uklare regler, usikre planmyndigheder og politikere samt vanetænkning i byggebranchen, står i vejen for at få bygget flere andelsboliger.

I stedet bygges der traditionelle enfamilieshuse og dyrt udlejningsbyggeri, som i større og større grad unødigt belaster statens og kommunernes udgifter til boligstøtte.

Vi har sat os for at gøre noget ved det

Vi har sat os for at gøre noget ved det

Andelsboligen er en attraktiv dansk ejerform, der fremmer boligdiversitet, trivsel, frihed og fællesskab.

Desuden er andelsboligformen en perfekt ramme om bæredygtigt byggeri. Seniorer, børnefamilier og singler står i kø til en andelsbolig.

MEN forældede finansieringsformer, uklare regler, usikre planmyndigheder og politikere samt vanetænkning i byggebranchen, står i vejen for at få bygget flere andelsboliger.

I stedet bygges der traditionelle enfamilieshuse og dyrt udlejningsbyggeri, som i større og større grad unødigt belaster statens og kommunernes udgifter til boligstøtte.

Hvorfor flere nybyggede andelsboliger?

Andelsboligformen er en velegnet juridisk og økonomisk ramme for bofællesskabet

I mange livsfaser (unge, børnefamilier, seniorer, enlige) er bofællesskaber attraktive.

Den sociale bæredygtighed øges, fordi især diversitet og tryghed styrkes med andelsboligformen.

Ensomhed, psykisk mistrivsel og udenforskab er et voksende problem – fællesskaber i det byggede miljø er en veldokumenteret ”modgift”.

Der bygges alt for mange utidssvarende enfamilieshuse
og alt for meget dyrt udlejningsbyggeri

Vi afhænder mere og mere af vores boligmasse til udenlandske kapitalfonde, som begunstiges af boligstøtten til danske udlejningsboliger.

De 37 forskellige danske familieformer afspejles ikke i boligbyggeriet.

Kommunernes mulighed for at stille krav til det byggede miljøs bæredygtighed øges med andelsboligformen

Der skal mere viden på bordet om kommunernes rolle og sikkerhedsstillelse ifm. andelsboligformen.

Mens vi venter på effekterne af obligatoriske krav til bæredygtigt byggeri kunne etableringen af flere nye andelsboliger være en oplagt vej til at skabe bredere krav til bæredygtighed i byggeriet.

Hvilke barrierer er der for mere nyt andelsboligbyggeri? 

$

Status

Et udvalg under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har arbejdet med nye modeller for finansiering og vurdering ifm. eksisterende andelsboliger, men der er her ikke taget højde for rammerne for byggeri af nye andelsboliger.

$

Politisk

I kommunerne og på Christiansborg er der i dag stor usikkerhed og uvidenhed om andelsboligformen, selv om mange er enige om, at andelstanken er noget af det bedste, som det danske samfund har fostret og selv om kommunerne har mulighed for at stille garanti.

$

Juridisk

Der mangler lovgivning, der gør det nemt at etablere nye andelsboligforeninger, både hvad angår selvbyggere og bygherrer.

$

Boligøkonomisk

Kravene til kommende andelshaveres økonomi og finansiering er urimeligt høje – samtidig med at tilskudsordninger og boligstøtte er fjernet.

$

Finansielt

Både ift. finansiering af nye andelsboligprojekter samt finansieringen for den enkelte andelshaver, er der behov for at se på og revidere de krav der stilles.

$

Kommunalt

Kommunerne mangler værktøjer; en kommune skal kunne stille krav i planloven om at der bygges andelsboliger. Præcis som der kan stilles krav om en bestemt procentdel almene boliger. Det er ikke muligt i dag.

Vi skal ikke bare tale om det, vi skal aktivt skabe nye muligheder

Derfor er det et netværk, et forum og en platform – ikke ”bare” en konference, vi planlægger.

Vores ambition er at:

Tænke nyt – dele viden – skabe synlighed – generere politisk momentum

– omkring andelsboligtanken både i branchen, i kommunerne og på Christiansborg.

Vil du læse mere om andelsboligen?

Her kan du downloade andelsboligfolderen 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.